• Fraktfri leverans
  • Stort sortiment

1 Ångerrätt
1.1 Som konsument enligt § 13 BGB (tysk lag) har kunden rätt till att använda sig av ångerätten när det handlar om produkter kunden har köpt hos oss. Det gäller dessa uppgifter om ångerätten:
1.2 Kunden kan ångra köpeavtalet inom 14 dagar i skriftlig form (t.ex. brev, fax, mail) utan att ange någon anledning eller genom returnering av varan (kunden står för returportot). Fristen börjar efter det att kunden erhållit denna information i textform men inte förrän mottagaren har fått varan (vid återkommande leverans av liknande varor inte förrän första delleveransen) och inte heller förrän vi har uppfyllt skyldigheten att lämna information enligt artikel 246 § 2 i förbindelse med § 1 Abs. 1 och 2 EGBGB såväl som våra skyldigheter enligt § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB i förbindelse med artikel 246 § 3 EGBGB (tysk lag). Fristen för ångerrätten kommer inte att löpa ut om kunden lämnar in sitt skriftliga begäran om återköp i tid till oss eller om kunden skickar tillbaka varan i tid.

1.3 Retursändningar och skriftlig begäran om hävning av köp resp köpeavtal ska sändas i tid till:


Namn/Firma: CLP Trading GmbH, representerat av VD:erna Matthias Weber och Andreas Menke, varenda har rätt att står för företaget och representera det själv
Adress: Triftenstraße 93, 32791 Lage, Tyskland
Telefonnummer: +49 (0) 5232 - 69 899 - 29
Telefaxnummer: +49 (0) 5232 - 69 899 - 29
E-postadress: info@clp.de
Momsregistreringsnummer/organisationsnr: DE232600313
Tingsrätt Bielefeld, HR B 38201

Ångerrätten gäller ej vid köpeavtal inom näthandel när det handlar om leverans av
- varor som tillverkades speciellt efter kundens önskan, varor som skräddarsyddes efter kundens personliga behov, varor som inte passar till returnerning p.g.a. varornas beskaffenhet, varor som kan fördärva snabbt eller som skulle gå över bäst före datumet när varan är på väg tillbaka

1.4 Följder när kunden använder sig av ångerrätten
I fallet kunden ångrar sitt köp resp köpeavtal ska båda parter återlämna erhållen vara resp betalning och eventuellt erhållna förmåner (t.ex. räntor). Kan kunden inte återlämna den erhållna varan eller betalningen alls eller bara delvis eller bara i försämrat skick, ska kunden i förekommande fall stå för lämplig ersättning för värdet. Detta gäller ej när den levererade varans försämring uppstått från användning som endast haft till syfte att pröva varan, precis så som varan kunde ha försämrats om kunden hade provanvänt varan i butiken. Dessutom kan kunden undvika ersättningsskyldigheten för en vara dess skick kan förändras trots att den används helt lämpligt när kunden inte betraktar varan som sin egen och inte tar varan i bruk alls och när kunden underlåter allt vad som kunde påverka d v s minska varans värde. Varor som kan skickas i paket ska returneras på vår risk. Kunden ska stå för returportot själv om den levererade varan motsvarar den beställda varan och om priset på varan som ska returneras inte överstiger 40 EUR eller om priset överstiger 40 EUR och kunden inte har betalat någonting alls eller inte delbetalat enligt köpeavtalet ännu. I annat fall är retursändningen gratis för kunden. Varor som inte kan skickas i paket hämtas från kunden. Krav på ersättning för betalningar ska uppfyllas inom 30 dagar. Fristen börjar för kunden den dag han lämnar in sitt skriftliga begäran om återköp eller när kunden skickar tillbaka varan. För oss börjar fristen den dag vi har fått den returnerade varan.

1.5 Allmänna upplysningar
Var god och undvik skadegörelse eller föroreningar av varan. Om varan returneras, var god och använd, om möjlig, originalförpackningen och samtliga tillbehör och förpackningsdelar. Använd gärna någon skyddande extra förpackning för att förebygga transporskador. Skulle originalförpackningen inte finnas kvar, var god och använd någon annan lämplig förpackning för att undvika transportskador. Var god och betala returportot innan du skickar godset till oss.

Var god och beakta att ovannämnda avsnitt inte är förutsättning för utnyttjande av ångerätten.